آبان نوشت

نظرات را منتشر نمی کنم :)

بایگانی
آخرین مطالب

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۱ ثبت شده است

یک جایی ؛ زیر خروراها معیار منطقی ؛ پشت ِ هزاران استدلال و قضاوت و دو دو تا چهار تا ؛  در پس ِ ژست های متفکرانه ی جدّی ؛ پشت ِ نقاب ِ اسم و رسم و سِمت  دخترک ِ عاشق پیشه ای نفس می کشد که کلمات ات به وجد می آوردش و گاه نفس اش بند می آید از نزدیکی ِ نفس ات !
۰ نظر ۱۷ خرداد ۹۱ ، ۰۵:۵۳
آبان دخت
از تو که حرف می زنم ؛ کلمات ام ... ترانه می شوند !
۰ نظر ۰۸ خرداد ۹۱ ، ۰۳:۳۳
آبان دخت