آبان نوشت

نظرات را منتشر نمی کنم :)

بایگانی
آخرین مطالب

۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

تمام ِ نا تمام ِ من با تو تمام می شود !
۰ نظر ۲۹ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۰:۱۲
آبان دخت
من ، خودم ، سیب ِ ممنوعه را چیده ام ! بی آن که نگران ِ هیاهوی آدم باشم !
۰ نظر ۲۲ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۷:۳۹
آبان دخت
جانی که پروردگار داده را ، اهریمن چگونه  باز می ستاند !!؟ دلم داغدار دل ِ مادرانی است که امروز دیگر فرزندی ندارند...
۰ نظر ۲۰ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۱:۰۸
آبان دخت
گاه ؛ دلخوش ِ این هستم که در تورق ِ خاطراتت ،پوستری ام ، بر دیوار گذشته هایت ؛ لا اقل در  نبش ِ قبر ِ خاطرات  پیدایم می کنی ... پی نوشت : به تو  قول داده بودم تلخ ننویسم ... نشد!
۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۰:۱۵
آبان دخت
و ندامت ، آخرین گریز روسپیان مستهلک ؛ بی آن که تن را به بستر سپرده باشند خیانت را با نگاهشان حتا ؛ روزمرگی می کنند ... . افسوس! که توبه را ریشه در چروک پیشانی است و آماس ِ شکم! شاهکار بینش پژوه - کافه نادری
۰ نظر ۱۳ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۸:۴۹
آبان دخت
دلم برایت تنگ شده ؛ هنوز که تو نرفته ای... .
۰ نظر ۱۲ ارديبهشت ۸۹ ، ۰۶:۵۵
آبان دخت
در تاریکی ِ شب ؛ دستم کورمال ، کورمال  به دنبال ِ کبریتی می گشت تاِ نیمه ی سیگار ِ داشتنت را با طعم مانده و تلخش به ریه بکشد ... دیگر چیزی خاطرم نیست... نپرس!
۰ نظر ۱۱ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۰:۱۱
آبان دخت
آه ! نمی دانی چه لذتی دارد  ، وقتی کسانی را داری که صدایشان که می کنی ؛ یک  "من" به ته ِ اسمشان می چسبانی  و فکر می کنی مال ِ خود ِ خود ِ خودت هستند ! ا
۰ نظر ۰۸ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۰:۴۷
آبان دخت
نه امپراطورم و نه ستاره ای در مشت دارم اما خودم را با کسی که خیلی خوش بخت است اشتباه گرفته ام و به جای او نفس می کشم راه می روم غدا می خورم می خوابم و... چه اشتباه دل انگیزی...   از : رسول یونان
۰ نظر ۰۷ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۱:۴۲
آبان دخت
آه دختر! چطور توانستی از مردی که عقیم عشق است ؛ آبستن شوی!؟
۰ نظر ۰۵ ارديبهشت ۸۹ ، ۱۲:۳۳
آبان دخت