آبان نوشت

نظرات را منتشر نمی کنم :)

بایگانی
آخرین مطالب

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

بی هیچ پیش شرطی دوست دارم ات ، و در وجود تو زندگی و مرگم را نفس می کشم ، من کاملا آگاهانه مرتکب تو شدم ، اگر تو ننگی باشی ؛  خوشا چنین ننگی ! از چه پروا کنم ... و از که ؟! من آنم  که روزگار ، بر طنین تارهایم به خواب رفته است... . نزار قبانی
۰ نظر ۲۸ خرداد ۹۰ ، ۰۴:۲۵
آبان دخت
پیش از آن‌که واپسین نفس را برآرم،پیش از آن‌که پرده فرو افتد،پیش از پژمردن آخرین گل،برآنم که زندگی کنم.برآنم که عشق بورزم.برآنم که ...  باشم.در این جهان ظلمانی،در این روزگار سرشار از فجایع،در این دنیای پُر از کینه،نزد کسانی که نیازمند منند،کسانی که نیازمند ایشانم،کسانی که ستایش انگیزند،تا دریابم؛شگفتی کنم؛باز شناسم؛ که‌ام؟که می‌توانم باشم ؟که می‌خواهم باشم ؟ تا روزها بی‌ثمر نماند،ساعت‌ها جان یابد،لحظه‌ها گران‌بار شود،هنگامی که می‌خندم،هنگامی که می‌گریم،هنگامی که لب فرو می‌بندم، در سفرم به سوی تو،به سوی خود،به سوی خدا،که راهی‌ست ناشناختهپُر خار، ناهموار،راهی که ـ باری ـدر آن گام می‌گذارم،که قدم نهاده‌ام،و سر بازگشت ندارم. بی‌آنکه دیده باشم شکوفایی گل‌ها را،بی‌آنکه شنیده باشم خروش رودها را،بی‌آنکه به شگفت در آیم از زیبایی حیات.اکنون مرگ می‌تواند فراز آید.اکنون می‌توانم به راه افتم. اکنون می‌توانم بگویم که:                                      «زندگی کرده‌ام.»   احمد شاملو
۰ نظر ۲۰ خرداد ۹۰ ، ۱۷:۵۲
آبان دخت
جایی ایستاده ام که سرم را به هر طرف می چرخانم ، باد می خورد به صورتم ؛ نه می‌توانم حرف بــزنم ، نه می‌توانم اشک نــریزم ... .
۰ نظر ۱۷ خرداد ۹۰ ، ۱۰:۵۸
آبان دخت
ما به خرداد ِ پر "حادثه " عادت داریم ؛ به خرداد ِ پر "فاجعه " عادت نکنیم ... .
۰ نظر ۱۱ خرداد ۹۰ ، ۱۲:۱۲
آبان دخت
زنده باد تساوی حقوق زن و مرد ؛  چقدر برابری خوب است ؛ ما حقوق تضییع شده مان را به دست می آوریم ؛ زنده باد ... زنده باد ...هورا ... فقط ؛ پیش ِ خودت باشد ؛ نمی دانم چرا هر بار که آن زن ِ جوان مسافر کش ِ سر کوچه مان را می بینم ، که فریاد می زند : "شهرک ... شهرک ... " گونه هایم گُر می گیرد ، قلبم تند تند می زند ، تیره ی پشتم درد می گیرد و یاد ِ الاهگی ای می افتم که روزی گم کردیم ... یاد قاب ِ عکس بچه ها روی میز کارم می افتم و زیادی ِ حجم دلتنگی روزانه ام ... پیش ِ خودمان باشد !
۰ نظر ۰۴ خرداد ۹۰ ، ۰۷:۱۵
آبان دخت
می دانی ؟    آدم ها زیاد عاشق می شوند ؛    اما دل دادگی چیز دیگری است ... .
۰ نظر ۰۱ خرداد ۹۰ ، ۱۲:۰۸
آبان دخت